1 оглас(и) во Дел Кредере ДООЕЛ

Дел Кредере ДООЕЛ Неопределено
  Работни обврски: Издавање и испраќање на излезни фактури Прием и евиденција на влезни фактури Комуникација со клиентиА рхивирање, документирање и водење евиденција на документи Административна подршка во канцеларија и активна подршка на целиот тим Сите заинтересирани кандидати нека го испратат своето CV на delkredere.cv@gmail.com
Скопје 30/09/2023